Sunday, May 3, 2009

Ngày piano


Chẳng hiểu sao hôm đấy lại viết cái đề tựa này...
Nhưng một ngày bắt đầu bằng những âm điệu rành rọt của piano luôn đem lại 1 cảm hứng mới...
Nghe và tâm trạng như được lọc quả 1 tấm vải mỏng, sạch trơn những bó rối suy nghĩ và lo lắng... Mọi thứ rời rạc nhưng rõ ràng...

No comments:

Post a Comment